Situs Toto

หน้าแรก

ลงเว็บ 13 ตุลาวันสวรรนคต
ลงเว็บ รับสมัครเรียน
426620288_405040805429488_2075146982007036739_n
slider14
previous arrow
next arrow

HIGHTECH

wichianburi

พร้อมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีทักษะความชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจที่เหมาะต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคเหนือ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
ผลการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ประกาศผลการแข่งขันเป็นทางการ ได้ ระดับเหรียญทอง คะแนน 94 คะแนน
นายศาลสดาวุฒิ อินทร์โพธิ์
นาย ศตวรรษ สีสมุทร
นายรัชภูมิ บัวโภชน์

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคเหนือ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
ผลการเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประกาศผลการแข่งขันเป็นทางการ ได้ ระดับเหรียญเงิน คะแนน 88 คะแนน
นายอภิรักษ์ ซาซัย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคเหนือ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ผลการเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ประกาศผลการแข่งขันเป็นทางการ ได้ ระดับเหรียญเงิน คะแนน 80.73 คะแนน
นายขรรค์ชัย สันประเทียบ

#วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทควิเชียรบุรี
วันที่ 11 กรกฎาคม 2567
เวลา 13.00-15.20 น.
นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี
ประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567
ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.ปี 1 ทุกสาขาวิชา
และประกาสนียบัตรวิชาชีชั้นสูง ปวส.ปี 1 ทุกสาขาวิชา
#วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทควิเชียรบุรี
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567
นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี และนางสาวสุนิสา บุตรทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ CP All Open House สัมมนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรม โฟร์ทูซี เดอะ ชิคโฮเทล จ.นครสวรรค์
#เรียนที่ไฮเทควิเชียรบุรี #มีเงิน #มีงาน #มีวุฒิ
#รับสมัครนักศึกษาใหม่
#DekHTW67 #HTW #HightechWichianburi
กรกฎาคม 2024
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
วันที่ 21 มิถุนายน 2567
นายบัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือได้ทำการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมและกล่าวปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษาตามระเบียบและแนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566 ที่ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
#วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทควิเชียรบุรี
วันที่ 21 มิถุนายน 2567
นางสาวสุนิษา แจ้งสว่าง
นางสาวภัศรา พาพรมมา
ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ”
ณ หอประชุมร่มโพธิ์
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค วิเชียรบุรี

HIGHTECH TECHNOLOGICAL WICHIANBURI COLLEGE

Tel. 093-3277343

183 หมู่ 6 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180

Situs Toto