Situs Toto

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ ของสถานศึกษาในเครือมหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันที่ ๒๑ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี นำทีมโดย
นางสาวธัณญภัสส์ ชนรักสุข พร้อมใจกันเดินทางเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ ของสถานศึกษาในเครือมหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง ONENESS FOR SUCCESS ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี และเป็นเกียรติที่ได้รับการอบรมจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี โดย ดร.ชนากานต์ ยืนยง พร้อมรับฟังการบรรยายวิสัยทัศน์ ผู้อำนวยการของวิทยาลัยทั้งหมดในเครือ และมีการสานสัมพันธ์พี่น้องในเครือทั้งหมด บรรยากาศเต็มไปด้วยอย่างอบอุ่น สนุกสนาน เพื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

Situs Toto