การอบรมเชิงปฏิบัติการ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี นำอาจารย์สาขายานยนต์และสาขาไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดย คุณชนาธิป ธเนศนินาท และทีมงาน Emana จัดการอบรมโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ร่วมกับ บริษัท โมโต อีวี จำกัด ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี