กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

โดยมีนางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมบูธนิทรรศการวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขันรถพลังงานลม และไฮไลท์ของงาน คือการประกวดชุดรีไซเคิล