กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายกัมปนาท จันทร์สงค์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี และตัวแทนคณะครู นำนักศึกษาไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์