กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี นำคณะครูอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งร่วมปลูกป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล