Situs Toto

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาระดับชั้นปวช. 3 และ ปวส. 2 ณ อมรพันธ์วิลล่า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันที่ 10-11 มีนาคม 2567

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี นำโดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยและคณะครูได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาระดับชั้นปวช. 3 และ ปวส. 2 ณ อมรพันธ์วิลล่า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยระหว่างการเดินทางได้แวะชมวิวสวยมุมสูงบนสะพานกระจกที่วัดเขาตะแบก จังหวัดชลบุรี และขากลับได้เที่ยวชมและกราบขอพรพระพิฆเนศ ณ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

Situs Toto