Situs Toto

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งภายในงานมีการประกวดชุดรีไซเคิล แข่งขันจรวดขวดน้ำ
และบูธนิทรรศการวิทยาศาสตร์อีกมากมาย

Situs Toto