กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี
พร้อมคณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป
และร่วมกันฟังเทศน์ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี