Situs Toto

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 มีนาคม 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี นำโดยนางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2566

Situs Toto