กิจกรรม Back to school

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เปิดเรียนวันแรกพร้อมกับกิจกรรม Back to school สานสัมพันธ์น้องพี่ เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี