กิจกรรม to be number one camp ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนนิยมศิลป์

นางสาวธัญญภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้นำตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม to be number one camp ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 โดยมีนายปัญญา ปานแสง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้