Situs Toto

จัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้จัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือวิสามัญ
ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

Situs Toto