ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทควิเชียรบุรี จัดกิจกรรมพิเศษ ทัศนศึกษาในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้กับนักเรียน-นักศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักช่วยเหลือกัน สร้างความร่วมมือ ร่วมใจ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้ามาใหม่ ปีการศึกษา 2565 นี้ รับสิทธิ์ไปทัศนศึกษาที่หัวหิน จังหวัดประจวบฯ ฟรีทันที รับจำนวนจำกัด