ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
ไฮเทค วิเชียรบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูอาจารย์ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี