นักศึกษารับรางวัลพระราชทานความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๔

ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี
ได้นำนางสาวปรียานุช เขยนอก นักศึกษาระดับปวส. ชั้นปีที่ ๒
สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้าเฝ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ
เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร