นักศึกษาวิชาทหารมาเข้ารับการฝึก ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสุทัศน์ ปิ่นบุญ และ นายศุภกร ดีหนู
ได้นำนักศึกษาวิชาทหารมาเข้ารับการฝึกและเข้าร่วมประชุม ผู้กำกับวิชาทหารและผู้แทนสถานศึกษา
ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์