Situs Toto

บริษัทโตโยต้า สาขาบึงสามพัน มอบชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา สาขาช่างยนต์

วันที่ 26 มิถุนายน 2567
นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้รับมอบชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จากบริษัทโตโยต้า สาขาบึงสามพัน เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา สาขาช่างยนต์

Situs Toto