Situs Toto

ผู้กำกับและนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2565 นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี นำผู้กำกับและนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

Situs Toto