ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาตรสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรีและคณะครู เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาตรสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดประชานิมิต อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์