ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้เข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 4-5 ตุลาคม 2565 นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้เข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ อาคารเดอะธารา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร