Situs Toto

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 4 มิถุนายน 2567
นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคโนโลยี ไฮเทควิเชียรบุรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมชนารัตน์

Situs Toto