พิธีวางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้จัดกิจกรรมพิธีวางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากสิบเอกวินัย ยูรขุนทด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เป็นประธานในพิธี