Situs Toto

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน HTW ROV E-SPORTS 2022

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน HTW ROV E-SPORTS 2022 ชิงแชมป์แข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ
ไปแข่งขันกับทีมสถาบันในเครือ ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

Situs Toto