มอบน้ำดื่มให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 3 ตุลาคม 2565คณะครูอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี นำน้ำดื่มไปมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้