ร่วมกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี และในการนี้ได้เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน