Situs Toto

ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี

วันที่ 3 มิถุนายน 2567
นายอำนาจ แย้มพจนา ได้รับมอบหมายจากนางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคโนโลยี ไฮเทควิเชียรบุรี ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี

Situs Toto