Situs Toto

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วิเชียรบุรี-ศรีเทพ

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ร่วมกับคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วิเชียรบุรี-ศรีเทพ ได้นำข้าวและน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัย และได้ตั้งศูนย์บริการซ่อม-บำรุง รถจักรยานยนต์และรถยนต์ให้กับผู้ที่เดินทางผ่านเส้นทาง

Situs Toto