Situs Toto

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พุเตย-พุขาม

วันจันทร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ร่วมกับคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
พุเตย-พุขาม ได้นำข้าวและน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัย

Situs Toto