Situs Toto

วันที่ 13 ตุลาคม 2566

นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา

ได้ร่วมขบวนแห่ประเพณีอุ้มพระสงฆ์น้ำ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Situs Toto