Situs Toto

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี และคณะครู

ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดประชานิมิต

และได้นำคณะครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี

Situs Toto