Situs Toto

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับสถาบันในเครือทั้ง 11 แห่ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่

วันที่ 11 ตุลาคม 2565คณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถาบันในเครือทั้ง 11 แห่ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ โดยช่วงบ่ายได้ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอหนองไผ่ เพื่อศึกษาดูงานร่วมกัน

Situs Toto