Situs Toto

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี


#ประชาสัมพันธ์
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการ การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฏาคม 2567 เวลา 13:00 น เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมชนารัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

#โครงการ อวท.

วันที่ 4 มิถุนายน 2567
นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคโนโลยี ไฮเทควิเชียรบุรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมชนารัตน์

#ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบ V-net ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ขอเชิญนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขางาน เข้ารับการสอบ V-net ในวันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป ได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึกพาณิชยกรรม โดยนำหลักฐานการเข้าห้องสอบมาแสดงตน ก่อนเข้าห้องสอบ

#ประชาสัมพันธ์กีฬาสีภายใน

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน

HIGHTECH GAMES ในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2566

ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลย ไฮเทค วิเชียรบุรี

#องค์นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้ต้อนรับคณะประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกโครงการภายใต้นิเทศดีเด่น ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2566 เพื่อทำการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกโครงการภายใต้นิเทศดีเด่น ของวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี เวลา 15:00-16:30 น

#วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี คณะครู และนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)ระดับจัหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 #คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

ได้เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดและเลือกตั้งนายก อวท ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

โดยมีนางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมบูธนิทรรศการวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขันรถพลังงานลม และไฮไลท์ของงาน คือการประกวดชุดรีไซเคิล

#ประชาสัมพันธ์โครงการวันวิทยาศาตร์ ปีการศึกษา 2566

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการจัดขึ้น วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป

ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

#องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้จัดกิจกรรมพิธีวางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากสิบเอกวินัย ยูรขุนทด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

#ประชาสัมพันธ์

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

โครงการจัดขึ้นวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ณ เทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาว ธัญญภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี พร้อมคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาร่วมกับนางจินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย เข้าร่วมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดพุเตยประสิทธิ์ และวัดพุเตยวนาราม

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

#องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

นางสาว ธัญญภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี พร้อมคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา

จัดกิจกรรมวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

#โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

#ประชาสัมพันธ์โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ณ เทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

#ประชาสัมพันธ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการ การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 13:30 น เป็นต้นไป

ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

#โครงการ อวท.

คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี HIGHTECH TECHNOLOGICAL WICHIANBURI COLLEGE

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

💐✨✨ขอแสดงความยินดีกับ✨✨💐

นายพิพัฒน์พงษ์ สังกรณี

ประธานชมรมวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดำรงตำแหน่งนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

ประจำปีการศึกษา 2566

❌เลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. – 15.30 น.

#เลือกตั้งนายก อวท.

#ปีการศึกษา2566

#วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทควิเชียรบุรี

ขอเชิญชวน คณะครู นักเรียน นักศึกษา

และผู้ที่สนใจทุกท่าน

เข้าร่วมกิจกรรม เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านไฮเทค

“HTW OPEN HOUSE” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

👇

เตรียมพบกับกิจกรรมภายในสาขาช่างยนต์

👉การประกวดรถสวยงามแต่ละประเภท

👉แข่งขันรถจักรยานยนต์(ขับช้า)

วันที่ 3 มีนาคม 2566

ทางวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

ได้ทำการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพร้อมเชิญคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกทั้ง 4 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคิมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง มาร่วมประเมินการสอบในครั้งนี้

#ประชาสัมพันธ์ไฮเทคเกมส์

กีฬาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

“ไฮเทคเกมส์ ครั้งที่ 1” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

————————————————

“รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา”

นักศึกษาในระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3

มีการทดสอบ V-Net ปีการศึกษา 2565

มาเตรียมความพร้อมก่อนสอบกันคร้า😀🥰

—————————————

ให้ผู้เข้าเข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

1. เช็คตารางสอบของตัวเอง

การสอบจะมีการสอบใน 2 ช่วง

ช่วงเช้า เวลาสอบ 9.00-12.00 น.

ช่วงบ่าย เวลาสอบ 13.00-16.00 น.

2. ทดลองสอบ ด้วยระบบดิจิทัลเพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบ

คลิกที่ https://cndts016.niets.or.th/ndth/tao/Main/login

3. สิ่งที่ต้องเตรียม

– ปากกาสำหรับเซ็นชื่อ

– บัตรประจำตัวบัตรประชาชน

4. – อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าสอบได้เฉพาะ นาฬากาเข็มธรรมดา เท่านั้น

– อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบหลังเวลาสอบผ่านไป 2 ชั่วโมง

– ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ

5. – ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีบัตรแสดงตน ไปผิดสนาม #ไม่มีสิทธิ์สอบ

– ไปสายเกิน 30 นาที #ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น

6. เช็คปฏิทินงานการสอบ V-Net

7. ตรวจสอบรายชื่อ https://www.niets.or.th/th/

Situs Toto