องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

โดยมีนางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมบูธนิทรรศการวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขันรถพลังงานลม และไฮไลท์ของงาน คือการประกวดชุดรีไซเคิล

#ประชาสัมพันธ์โครงการวันวิทยาศาตร์ ปีการศึกษา 2566

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการจัดขึ้น วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป

ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

#องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้จัดกิจกรรมพิธีวางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากสิบเอกวินัย ยูรขุนทด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

#ประชาสัมพันธ์

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

โครงการจัดขึ้นวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ณ เทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาว ธัญญภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี พร้อมคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาร่วมกับนางจินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย เข้าร่วมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดพุเตยประสิทธิ์ และวัดพุเตยวนาราม

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

#องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

นางสาว ธัญญภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี พร้อมคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา

จัดกิจกรรมวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

#โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

#ประชาสัมพันธ์โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ณ เทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

#ประชาสัมพันธ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการ การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 13:30 น เป็นต้นไป

ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

#โครงการ อวท.

คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี HIGHTECH TECHNOLOGICAL WICHIANBURI COLLEGE

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

💐✨✨ขอแสดงความยินดีกับ✨✨💐

นายพิพัฒน์พงษ์ สังกรณี

ประธานชมรมวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดำรงตำแหน่งนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

ประจำปีการศึกษา 2566

❌เลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. – 15.30 น.

#เลือกตั้งนายก อวท.

#ปีการศึกษา2566

#วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทควิเชียรบุรี