ออกบริการวิชาชีพ และเผยแพร่โครงการฝึกอบรมระยะสั้น 108 อาชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายกัมปนาท จันทร์สงค์ และนางสาวสุนิษา แจ้งสว่าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้นำคณะครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาออกบริการวิชาชีพ และเผยแพร่โครงการฝึกอบรมระยะสั้น 108 อาชีพ ภายในงานสตรีสานสัมพันธ์สร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน (สตรีสัญจร) ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์