เข้าร่วมเดินขบวนแห่อุ้มพระสรงน้ำ ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี

วันที่ 24 กันยายน 2565 นายกัมปนาท จันทร์สงค์ และนางสาวสุนิษา แจ้งสว่าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้นำคณะครูอาจารย์ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมเดินขบวนแห่อุ้มพระสรงน้ำ ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และมอบน้ำดื่มให้กับหน่วยงานเพื่อไว้บริการให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย