เยี่ยมลูกศิษย์และมอบถุงยังชีพ

เนื่องจากสถานการณ์ สถานการณ์ Covid 19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคหนองไผ่และคณะครูมีความห่วงใยต่อนักเรียนนักศึกษา จึงได้มีโครงการออกเยี่ยมเยือนลูกศิษย์ และมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนนักศึกษาของเรา