Situs Toto

แจ้งวันเปิดเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยี-ไฮเทค หนองไผ่ ประชาสัมพันธ์แจ้งเปิดเรียนในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 นี้ ขอความร่วมมือนักศึกษาท่านใดที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด กักตัวเป็นเวลา 15 วัน ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

Situs Toto