โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและทำการสุ่มตรวจหาสารเสพติดให้กับนักเรียนนักศึกษา

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี

ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและทำการสุ่มตรวจหาสารเสพติดให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวิเชียรบุรีให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นวิทยากรและอำนวยความสะดวกในการสุ่มตรวจหาสารเสพติด ทางวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ