Situs Toto

โครงการทัศนศึกษาชมนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีและสนามบินสุวรรณภูมิ.เดินทางโดยรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงค์

นางสาวธัญญภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี ได้นำนักศึกษาเดินทางไปทัศนะศึกษา เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์นอกสถานที่ เข้าชมนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เดินทางไปทัศนะศึกษา เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์นอกสถานที่ สนามบินสุวรรณภูมิ.เดินทางโดยรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงค์

Situs Toto