โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

#องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

นางสาว ธัญญภัสส์ ชนรักสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี พร้อมคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา

จัดกิจกรรมวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี